doctors_txt

"سامانه 123 کرونا"

ویژه مراقبت از راه دور بیماران خفیف و یا مشکوک در منزل توسط پزشکان

محصول اتاق فکر کارشناسی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی


این روزها که تعداد مبتلایان و افراد در معرض خطر کرونا در کشور رو به افزایش هستند این سامانه می تواند در کاهش بار بیماران و مراجعه کنندگان به بیمارستانها و مراکز درمانی نقش تاثیرگذاری داشته باشد.بر اساس آمارهای جهانی بیش از 80 درصد مبتلایان عفونت ویروسی کرونا نیاز به بستری در بیمارستانها ندارند و تنها با پایش، خودمراقبتی و رعایت اصول بهداشتی و خودقرنطینگی و درمان علامتی در منزل تحت نظر پزشک بهبود می‌یابند. چک لیست ها و فرمهای طراحی شده در این سامانه کمک می کند تا شرایط را برای طی دوره قرنطینه و خودمراقبتی بیماران و افراد مشکوک در منازل با سهولت و به صورت ایمن مهیا کرد.

"سامانه 123 کرونا" برای پزشکان چه کاربردی دارد؟

پس از ویزیت اولیه بیماران در بیمارستانها و مراکز درمانی تعداد بسیاری از بیماران مشکوک، با علائم خفیف یا بدون علامت تشخیص داده می شوند. پایش و مراقبت فعال این بیماران را می توان در منزل تحت نظر پزشکان انجام داد. پزشکانی که مایل هستند بیماران خفیف و بدون علامت یا موارد مشکوک را در منزل و از راه دور پایش نمایند می توانند از طریق سامانه 123 کرونا به صورت کاملا رایگان این مراقبت را هدایت نمایند. ثبت نام این دسته بیماران از طریق پزشکان و مراقبان آنها با ثبت ارزیابی های اولیه انجام می شود و اطلاعات دسترسی سامانه برایشان پیامک می شود. این افراد هر روز لیست مواردی که نیاز به مراقبت دارند را در پروفایل خود مشاهده و پس از اطمینان از انجام، آنها را در پروفایل تایید می کنند و تیک می زنند. همچنین پزشک یا مراقب سلامت آنها هر روز ضمن تماس با آنها وضعیت علایم در آنها را پایش و در پروفایل آنها ثبت می کند. به این ترتیب تعداد زیادی از بیماران خفیف و ملایم می توانند در منزل و تحت نظر پزشکان و مراقبان سلامت مراقبت و مسیر بهبودی خود را مادامی که وضعیت آنها تشدید نشده و تحت کنترل است، طی نمایند. در طی این مراقبت بیمار هر گاه برای بیمار شرایط اورژانسی پیش آید بیمار در تماس با اورژانس 115 برای ادامه درمان هدایت خواهد شد.

پایش روزانه بیمار توسط پزشکان در هر نقطه کشور

در قالب این سامانه کلیه پزشکان سراسر کشور به صورت رایگان می توانند با ثبت نام در سامانه اقدام به ثبت اولیه بیماران خود برای پایش و مراقبت در منزل نمایند. این پزشکان با ثبت بیماران خود و تعیین بازه خودمراقبتی برای آنها به صورت روزانه می توانند ضمن اطمینان از رعایت چک لیستهای خودمراقبتی توسط بیمار علایم و نشانه های بیماری و دارویی و سیر بهبود بیمار را به صورت تلفنی پایش و در پرونده ثبت نمایند تا بیمار روند حرکت به سمت بهبودی کامل را در محیط امن منزل طی نماید و فقط در صورت بروز علایم و نشانه های اورژانس از منزل خارج و به مراکز درمانی مراجعه نماید.