selfcare_txt

"سامانه 123 کرونا"

ویژه مراقبت از راه دور بیماران خفیف و یا مشکوک در منزل

"سامانه 123 کرونا" برای خودمراقبتی چه کاربردی دارد؟


توجه داشته باشید کلیه متقاضیان باید ابتدا با استفاده از سامانه غربالگری و مراقبت کرونا وزارت بهداشت به نشانی salamat.gov.ir یک خودارزیابی انجام دهند و مطابق دستورالعمل های سامانه ادامه درمان خود را پیگیری نمایند.

در صورتی که مطابق راهنماهای سامانه نیازمند خودمراقبتی در منزل باشید یا پس از ویزیت اولیه در بیمارستانها و مراکز درمانی توصیه به خودقرنطینگی و خودمراقبتی در منزل شدید، می توانید با مراعات دستورالعمل ها و چک لیستهای کنترلی سامانه 123 کرونا مسیر بهبودی خود را با سهولت و دقت بیشتری طی نمایید.

در این سامانه شما می توانید پس از ثبت نام با استفاده از فرمها و چک لیستهای استاندارد مطابق با آخرین راهنماهای منتشر شده سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام به تشکیل پرونده شخصی مراقبت در منزل نمایید. با تکمیل روزانه و با دقت این فرم شما می توانید مطمئن باشید همه کارهایی که برای حفظ سلامت شما و خانواده شما لازم است را رعایت کرده اید. در این روش روزانه لیست موارد نیازمند مراقبت در پروفایل شما ثبت شده و باید ضمن مراعات و انجام این موارد، آنها را در پروفایل خود تیک زده و تایید کنید. به این ترتیب در داشبورد پروفایل خود، روزهای باقیمانده تا پایان مدت قرنطینه و روزهای مراعات شده را مشاهده و دنبال می‌کنید.

"حتما توجه داشته باشید این سامانه فقط برای موارد خفیف و یا مشکوک و یا بدون علامت کاربرد دارد و چنانچه علایم شدید سرفه، تب و تنگی نفس دارید باید به نزدیکترین مرکز درمانی ویژه کرونا مراجعه نمایید.